fotografie otevřít číslo  
Nahoře

Obálka: Skupina ze Svatobořic a Mistřína tančí "skočnou". Kyjov 1965, foto J. Tomeš.

Nahoře: Kraslice Marie Gavalové zhotovené technikou voskové batiky. Ostrožská Nová Ves 1966. Foto ČTK Brno.

Dole: Marie Gavalová, Ostrožská Nová Ves 1966. Foto ČTK .Brno.

Vpravo
   
   
   
 
Vlevo

     
   

Tanec "vrtěná" před domem stárka. Tvrdonice 1965. Foto J Tomeš.

Vlevo: Slovenský horal z horního Liptova podle E. Waleryho z knihy "Na przełęczy", 1880, Fotokopie B. Mrhová.

Dole: Roubený trojprostorový dům v Osturmi. Foto V. Vydra.

   
 
 
 
    Dole