Obálka: Vinný sklep a "búda", Prušánky, okr. Hodonín. Foto V. Frolec 1965.

 


"Búdy" s doškovými střechami, Havřice, okr. Uh. Hradiště. Foto V. Frolec 1965.

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo    
       
 

"Búda" s doškovou střechou, Veletiny, okr. Uh. Hradiště. Foto V. Frolec 1965.

Vinná "búda" v Nechorách u Prušánek, okr. Hodonín. Foto V. Frolec 1958.