Obálka: Obojek z Podluží, Klvaňova sbírka, MM v Brně,
foto M. Budík

 

"Tři králi"
na Vsetíně, 1904, VM ve Valašském Meziříčí

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo    
       
 

 

 

 

 

 

Stařeček F. Eliáš, Mirošov u Valašských Klobouk,
foto J. Tomeš, 1965

Obojek ženských rukávců moravských Charvátů na Podluží, Nový Přerov, Klvaňova sbírka, MM v Brně, foto M. Budík