Obálka:
Vyšívačka, Lipov 1942

 

Horňácký hudec Jan Ňorek, Hrubá Vrbka 1949, foto O. Straka

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo    
       
  Barvíř J. Danzinger, Olešnice na Moravě, foto M. Budík

Ňorkova muzika z Hrubé Vrbky v roce 1932, foto V. Úlehla