Na 1. straně obálky:
"Medvěd" na voze. Masopustní obchůzka v Mistřicích. Foto J. Večerka, 1969.

 

 

 

 

 

   
Průčelí usedlosti č. 109 ve Svratouchu, foto Z. Marková, 1969.
  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
       
 

Dvě maškary "muž za ženu". Mistřice 1969. Foto J. Večerka.

 

"Hasič" a "kominík". Masopustní obchůzka v Mistřicích v roce 1969. Autorem snímku je J. Večerka.