Na 1. straně obálky: Lichumburk, reliéfní dřevořezba. Ze sbírek EÚMM. Foto Petr Jero, autor Josef Večeřílek, 1926.

   
Krajina u Orlice, tady protéká řeka Chrudimka. Ze sbírek EÚMM, autor Josef Večeřílek, i. č. 5185.
 

            

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
    Na zadní straně obálky: Pomník na Růžovém paloučku, reliéfní dřevořezba. Ze sbírek EÚMM. Foto Petr Jero, autor Josef Večeřílek, 1926.    
         
    Hrad Perštýn, reliéfní dřevořezba. Ze sbírek EÚMM. Autor Josef Večeřílek, in. č. 5196.    
       
 

 

 

zadní strana obálky