Na první straně obálky: Náves se školou z let 1700, Hřivinův Újezd. Foto Antonín Václavík, 1929.

Celkový pohled na roubenou chalupu z r. 1882, čp. 438, Klokočov (o. Čadca). Foto Josef Vařeka, 1966.

 
 

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
   

Interiér jizby - pec s ohništěm a sporákem, Klokočov, čp. 481. Foto Josef Vařeka, 1966.

   

 

 

Roubená chalupa se štítovým průčelím a podlomením, Klokočov, čp. 438. Foto Josef Vařeka, 1966.