Obálka: Masopustní průvod, Střelná 1970, foto J. Tomeš.

Obydlí českých osídlenců v Banátských horách (Gîrnic, Rumunsko). Foto R. Jeřábek.

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
   

Chlévy s patrovými komorami pro čeleď z obce Burg. Skansen v Lehde. Foto z archivu muzea v Lubnově, NDR.

   

Masopustní obchůzka na Horňácku. Velká nad Veličkou 1962, foto J. Tomeš.