Obálka: Pomoravní louky se seníky. Strážnice 1962. Foto J. Tomeš.

Skupina žen ve svatebním průvodě z Petrova. Strážnice 1967. Foto J. Tomeš.

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
   Zdobené roubené stavby. Čičmany 1971. Foto J. Tomeš.

   "Maštale" - dřevěné stavby na uskladňování sena a ustajování hovězího dobytka. Nižná Boca 1971. Foto J. Tomeš.