Obálka: Alžběta Landsfeldová: "Ztloukání a dělání syra." Foto Jiří Khýr.

 

 

 

 

 

Tři králové z Neustupova. Foto R. Květová 1972.

  fotografie otevřít číslo otevřít číslo    
       
 

 

 

 

 

 

Vánoční maska "povidlová bába" na Podblanicku.
Foto R. Květová 1972.

Alžběta Landsfeldová: Chůze po náledí. Foto Jiří Khýr