Obálka: Střed úvodnice z Vracova, konec 19. století. Foto J. Klvaňa.

 

Zvonice, vedle české stavení se středovou síní asi z roku 1939. Mačino Brdo (střed obce). Foto J. Vařeka 1971.
  fotografie otevřít číslo otevřít číslo  
 

 

Ukrajinské obydlí v "ryglované" konstrukci z roku 1914 (odzadu). Prnjavor, ul. Ranka Šipka 71. Foto J. Vařeka 1971.

   

 

Chalupa s doškovou střechou. Radějov, okr. Hodonín. Foto J. Hetmánek 1937