Obálka: Vystoupení dětského souboru Dombrovánek z Orlové.
MFF Strážnice. Foto O. Beran 1971.

 

 

Fujarové trio Kubinovcov z Utekáča. MFF Strážnice. Foto L. Polášek 1968.

 
  fotografie otevřít číslo otevřít číslo    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Masopustní "skakúni" z Komně v průvodu. MFF Strážnice.

 

 

Martin Sanitrár ze Sliačú - osady Trebuľja a chlapci z Očové.
MFF Strážnice. Foto L. Polášek 1968.