Obálka: Antoš Frolka: Žně, rok 1922. Foto I. Nováček 1977.

Vystoupení souboru Goral z Hladovky. Strážnice, okr. Hodonín. Foto Š. Jambrich 1976.

  fotografie otevřít číslo  
   

 

Jugoslávský soubor "Tine Rozanc" z Lublaně. Billingham, Anglie. Foto J. Tomeš 1976.

   

 

Anglická skupina "Silver Band". Billingham, Anglie. Foto J. Tomeš 1976.