Obálka:
Gajdoš Josef Tomeš s hudeckým doprovodem. MFF Strážnice 1975. Foto I. Koudelka.

 

 

 

 

Josef Tomeš
na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích 1972. Foto J. Kratochvíl.

  fotografie otevřít číslo    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Tomeš s manželkou na Mezinárodním
dudáckém festivalu ve Strakonicích 1972.
Foto J. Kratochvíl.

Horňácká krajina u Javorníka. Foto I. Nováček 1978.