Obálka: Muzeum lidových staveb Strážnice. Vinné búdy z Blatnice v areálu vinohradnictví. Foto Ivan Nováček

 

 

Muzeum lidových staveb Strážnice. Vinné búdy z Prušánek v areálu vinohradnictví. Foto Ivan Nováček.

 

 

  fotografie otevřít číslo  
   

 

Muzeum lidových staveb Strážnice. Dům z Nové Lhoty v areálu Horňácko.
Foto Ivan Nováček.

   

 

Muzeum lidových staveb Strážnice. Stodola ze Žítkové v areálu Moravské Kopanice
Foto Ivan Nováček.