Notice: Undefined index: ID in /var/www/clients/client0/web7/web_na/func4search.php on line 21

Notice: Undefined variable: spec in /var/www/clients/client0/web7/web_na/search_form.php on line 28
Národopisné aktuality 1964 - 1990
 

etnografický časopis
národopisné aktuality
vydávalo KRAJSKÉ STŘEDISKO LIDOVÉHO UMĚNÍ VE STRÁŽNICI
1964 - 1990

 
     
 
Bibliografické vyhledávání:
 
 

autor článku: ?      slova z názvu: ?
číselné označení tématické kategorie stromu: ?     ročníky: ?

   

Pokročilé nastavení:
pouze celá slova ?       ztotožnění osob ?     jen hlavní téma  ?     & ?

Vypisuj:
autor  ?   název  ?   bibliografie ?   téma  ?
rok  ?   ročník  ?   číslo  ?   stránka  ?   vedlejší témata  ?
ID  ?   URL  ?

 
 
Doporučujeme zachovat výchozí pokročilé nastavení. Odlišné specifické nastavení uživatele se uloží, pokud má v prohlížeči povoleny koláčky (cookies).
 
     
     
 
Vysvětlivky k vyhledávání a nastavení:
 
 

?  [obecně] 
Uživatel musí zadat alespoň část jednoho slova do alespoň jednoho pole.
[k nastavení hledání]

? [autor článku]
Do pole autor článku lze psát jména ve tvarech:
příjmení, jméno   (doporučený tvar)
příjmení
jméno   
(doporučujeme kombinovat s dalším požadavkem a se zaškrtnutým políčkem &)
redakční šifra   (doporučujeme kombinovat s volbou pouze celá slova, jinak může najít příliš mnoho neinformativních shod)
jméno příjmení   (nenajde nic, pokud není zaškrtnuto políčko pouze celá slova).
příjmení příjmení   (vhodné, je-li více autorů, ale nenajde nic, pokud není zaškrtnuto políčko pouze celá slova).
[k nastavení hledání]

? [ztotožnění osob]
Při zaškrtnutí políčka ztotožnění osob vyhledá systém i články od téže osoby pod jiným jménem (např. jméno za svobodna, jiná transkripce, redakční šifra). Po zrušením zaškrtnutí tohoto pole se vyhledají pouze články, které autor napsal pouze pod zadaným jménem, pod jménem či šifrou pouze v přesně zadané podobě.
[k nastavení hledání]

? [slova z názvu]
Do pole slova z názvu lze uvést:
jakoukoli část názvu
několik slov z názvu v nespecifickém pořadí (nenajde nic, pokud není zaškrtnuto políčko pouze celá slova).
[k nastavení hledání]

? [číselné označení tématické kategorie]
Do pole číselné označení tématické kategorie se vyplňuje číslo dané kategorie či podkategorie podle tématického stromu.
[k nastavení hledání]

? [ročníky]
Do pole ročníky lze uvést:

ročník   
(např. 4)
rok vydání   (např. 1985)
interval ročníků   (např. 2-4)
interval roků vydání   (např. 1981-1985).

Doporučujeme kombinovat s dalším požadavkem a se zaškrtnutým políčkem & !
[k nastavení hledání]

? [pouze celá slova]
Implicitní nastavení je takové, že systém vyhledává shodu v  jakékoli části názvu nebo jména (substring). Zaškrtnutím políčka pouze celá slova zpřísňuje uživatel požadavek na shodu, tak že se ověřují jen shody celých slov. Takové nastavení je vhodné např., pokud je uživatel zvyklý psát jméno autora v pořadí jméno příjmení bez interpunkce.
[k nastavení hledání]

? [&]
Zaškrtnutí políčka & znamená, že si uživatel přeje najít pouze články splňující všechny zadané parametry. Po zrušení zaškrtnutí se vyhledají všechny články splňující alespoň jedno ze zadaných kritérií. V případě jednoho vyhledávacího kritéria nemá zaškrtnutí žádný vliv. Zrušit zaškrtnutí při použití více parametrů se doporučuje pouze v případě velmi specifických požadavků nebo, pokud všechny předchozí strategie hledání selhaly.
[k nastavení hledání]

? [autor]
Vypíše/Nevypíše autory článku.
[k nastavení hledání]

? [název]
Vypíše/Nevypíše název článku.
[k nastavení hledání]

? [bibliografie]
Vypíše/Nevypíše zkrácený bibliografický údaj článku.
[k nastavení hledání]

? [téma]
Vypíše/Nevypíše číslo hlavního tématu článku podle tématického stromu.
[k nastavení hledání]

? [rok]
Vypíše/Nevypíše rok vydání článku.
[k nastavení hledání]

? [ročník]
Vypíše/Nevypíše ročník časopisu, v němž článek vyšel.
[k nastavení hledání]

? [číslo]
Vypíše/Nevypíše číslo časopisu v rámci ročníku, v němž článek vyšel.
[k nastavení hledání]

? [stránka]
Vypíše/Nevypíše číslo stránky, na níž článek začíná.
[k nastavení hledání]

? [vedlejší témata]
Vypíše/Nevypíše čísla vedlejších témat článku podle tématického stromu.
[k nastavení hledání]

? [ID]
Vypíše/Nevypíše identifikační číslo jednoznačně určující článek. Toto číslo odpovídá v 99,3% případů číslu článku uvedenému v Bibliografii Národopisných aktualit, která vyšla jako Bibliografická příloha Národopisné revue č. 17 vydané Ústavem lidové kultury ve Strážnici roku 2003.
[k nastavení hledání]

? [URL]
Vypíše/Nevypíše URL, na němž se článek nachází. Tento údaj není aktivní (slouží jen k případnému kopírování), protože je shodný s automatickým odkazem skrytým za číslem řádku v tabulce s výsledky vyhledávání.
[k nastavení hledání]

 
     

Warning: Unknown: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-,' in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client0/web7/tmp) in Unknown on line 0